Όπως και όλες οι open source εφαρμογές έτσι και το Joomla μπορεί να πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων Hacking. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται κάθε πιθανό μέτρο ασφαλείας για την προστασία της Joomla ιστοσελίδας σας. Ακολουθήστε τις…